Tarihçe

        Temelleri 1971 yılı başında isviçre’de atılan “Teleflora International” organizasyonunun kurucu üyeleri arasında Türkiye İngiltere, Almanya, Danimarka, Hollanda, Amerika, Kanada ve Yeni Zellanda yer almaktadır. Bu ülkeler bir araya gelerek Teleflora organizasyonunun ne şekilde kurulması gerektiğine dair çözüm odaklı bir toplantı yapmışlardır. 1972’de İngiltere’de tekrar toplanarak“Teleflora International” isminde karar kılmışlar ve 14 ülkenin temsilcileri ile organizasyonu başlatmışlardır. Önceleri ağır ilerleyen Organizasyon, 1980’de Kopenhag’da düzenlenen “Teleflor International Üyeler Arası Çiçekçilik Müsabakaları “ ile esas gelişmeyi gerçekleştirmiş, üye olmayan ülkelerde de duyularak kendine çekmeyi başarmıştır. 1990’da “Teleflora International”bünyesinde kurulan üst düzey bir komite Teleflor’un internet sitesi üzerinden sanal ortamda daha sağlıklı bir sipariş sistemi kurmuş ve ağır işleyen telefon-faks trafiğini ortadan kaldırmıştır. 2000’in başlarında üyelerin karşılıklı rekabet edebilecekleri teknolojik sistem tamamlanmıştır.

         “Teleflora International” bugün 173 ülkede 200,000 ’in üzerinde üye ve profesyonel üst düzey yönetim ile yürütü len dev bir organizasyondur. Bağlı bulunduğu “Teleflor International” yurtdışı yönetim kurulu delegeleri ile Türkiye sahip olduğu tam üyelik (full membership) konumu itibarı ile her zaman seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

         Bu büyük organizasyondaki çiçekçi üyelerin yurtdışından Türkiye’ye gelen çiçek siparişlerini kendi bünyesindeki üyelere yönlendirmesi ile ciddi bir istihdam da sağlanmaktadır.

          “Teleflor International” organizasyonu sayesinde her yıl yurtdışında değişik ülkelerde düzenlenen ilgili toplantılarda Türkiye de söz sahibi olmakta ve bu etkinliklerin önemli bir halkasını oluşturmaktadır.